رنگ مو در پکیج عروس، قبل از روز مراسم انجام خواهد شد.

این رنگ با توجه به رنگ پوست، مدل شنیون و همچنین سلیقه شخصی شما انتخاب و انجام خواهد شد.